Ponovna uporaba starih cevi

Pomembno gonilo nadaljnjega zmanjšanja nevarnosti za naš ozonski plašč
Radi rečemo, da zakonodaja obvladuje naše življenje, toda včasih pomaga življenja tudi reševati. Postopno odpravljanje hladilnega sredstva R22 je že en tak primer, saj je od 1. januarja 2010 uporaba (novega) hladilnega sredstva Virgin R22 v Evropski uniji prepovedana.

Panasonic prevzema svoj del odgovornosti
Tudi pri Panasonicu se zavedamo svoje odgovornosti, saj vemo, da je s finančnega vidika trenutno stanje vse prej kot rožnato. Panasonic je razvil čisto in stroškovno učinkovito rešitev, ki omogoča, da bo sprejetje te nove zakonodaje imelo čim manjši finančni vpliv na vaše poslovanje.
Panasonicov obnovitveni sistem daje možnost ponovne uporabe obstoječih cevovodov za hladilno sredstvo R22 ali R410a, ki so v dobrem stanju, obenem pa tudi možnost vgradnje novih visokoučinkovitih sistemov.

Panasonic lahko s to preprosto rešitvijo težave obnovi vse sisteme Split in PACi; in glede na določene omejitve mi ne omejujemo opreme proizvajalcev, ki jo zamenjujemo. 

Z vgradnjo novega visokoučinkovitega sistema Panasonic R410A lahko v primerjavi s sistemom R22 prihranite do 30 % tekočih stroškov. Z vgradnjo ste lahko upravičeni tudi do davčne olajšave na določene okoljske investicije, ki omogoča izravnavo stroškov na davek na kapitalski dobiček.
Da ...

1. Preverite zmogljivost sistema, ki ga želite zamenjati
2. Iz Panasonicove serije izberite sistem, ki bi bil najboljša zamenjava za obstoječega
3. Sledite postopku, ki je podrobno opisan v brošuri in tehničnih podatkih. Preprosto ...
Ponovna uporaba obstoječih cevovodov (načrtovanje obnovitve in vgradnja)
Opombe glede ponovne uporabe obstoječih cevovodov za hladilno sredstvo
Tako za serijo zunanje enote tipa PE1 kot za serijo zunanje enote tipa PEY1 je ob določenih pogojih mogoča ponovna uporaba obstoječih cevovodov za hladilno sredstvo brez potrebe po čiščenju. Poskrbite, da bodo glede izvedbe izpolnjeni pogoji, opisani v razdelkih »Opombe glede ponovne uporabe obstoječih cevovodov za hladilno sredstvo«, »Postopek merjenja za obnovitev« in »Velikost cevovodov za hladilno sredstvo in dopustne dolžine cevi«. Prav tako preverite odstavke, ki se nanašajo na razdelka »Varnost« in »Čiščenje«. 
1. Predpogoji
 • Če hladilno sredstvo, ki se uporablja za obstoječo enoto, ni R22, R407C ali R410A, obstoječih cevovodov za hladilno sredstvo ni mogoče uporabiti.
 • Če je namen uporabe obstoječe enote kaj drugega kot klimatizacija, obstoječih cevovodov za hladilno sredstvo ni mogoče uporabiti.
2. Varnost
 • Če so na cevovodu vdrtine, razpoke ali zarjaveli deli, vgradite nov cevovod.
 • Če obstoječega cevovoda ni mogoče ponovno uporabiti na način, ki je prikazan v diagramu poteka, vgradite nov cevovod.
 • V primeru več vrst delovanja morate za hladilno sredstvo R410A uporabiti originalne odseke cevi. 
Za napake in vdrtine ob ponovni uporabi obstoječih cevovodov ter za zanesljivost in vzdržljivost cevovodov odgovarja lokalni dobavitelj. Ni mogoče dati jamstva, da bomo za tovrstne poškodbe odgovarjali mi. Delovni tlak hladilnega sredstva R410A se v primerjavi s hladilnim sredstvom R22 zviša. V najslabšem primeru lahko pomanjkanje tlačne trdnosti povzroči, da cevovod poči.

3. Čiščenje
 • Če se hladilno olje, ki se uporablja za obstoječo enoto, razlikuje od hladilnega olja, ki je navedeno spodaj, vgradite nov cevovod ali obstoječega pred ponovno uporabo temeljito očistite.
  [Mineralno olje] SUNISO, FIORE S, MS
  [Sintetično olje] alkil benzen olje (HAB), estrsko olje, etrsko olje (samo PVE) 
Če je tip obstoječe enote GHP, je treba cevovod temeljito očistiti.
 • Če obstoječe cevi v zunanjih in notranjih enotah niso priključene, vgradite nove cevi ali obstoječe pred ponovno uporabo temeljito očistite.
 • Če je v obstoječem cevovodu razbarvano olje ali ostanki olja, vgradite nov cevovod ali obstoječega pred ponovno uporabo temeljito očistite. Glejte »Merila za poslabšanje kakovosti hladilnega olja« v tabeli 3.
 • Če se je kompresor obstoječe klimatske naprave v preteklosti kvaril, vgradite nov cevovod ali obstoječega pred ponovno uporabo temeljito očistite. 
Če se odločite za ponovno uporabo obstoječega cevovoda, ne da bi iz njega odstranili umazanijo in prah, se lahko obnovljena naprava posledično pokvari.
Opombe glede obnovitve za hkratno delovanje več enot
Različne premere cevi lahko uporabite samo za glavno cev. Če so različnih premerov tudi odseki cevi, je treba vgraditi nove cevi standardnih velikosti. Poskrbite, da boste za hladilno sredstvo R410A uporabili originalne odseke cevi.
 • Med obstoječimi cevmi z različnimi premeri lahko uporabite samo glavno cev L.
 • Vgradnja standardnih velikosti je mogoča za cevi L1, L2, ℓ1 - ℓ4.
 • Poskrbite, da boste za hladilno sredstvo R410A uporabili originalne odseke cevi. 
1. V primeru ene enote
Dodatno polnjenje hladilnega sredstva ni potrebno, dokler ni presežena količina polnitve minus dolžina cevi, kot je navedeno v tabeli 2.
Če dolžina cevi presega količino polnitve minus dolžina cevi, dodajte količino hladilnega sredstva za vsak 1 m enakovredne dolžine cevi.

2. V primeru hkratnega delovanja več enot
Količino polnitve hladilnega sredstva izračunajte na podlagi metode za izračun standardnega premera cevi.
Za dodatno polnitev hladilnega sredstva za vsak 1 m glejte dodatne količine v tabeli 2.

Opombe glede obnovitve za hkratno delovanje več enot
Zmogljivostni razred (standardna velikost cevi):
 • Tip 50: Ø6,35 cev za tekočine/Ø12,7 plinska cev 
 • Tip od 60 do 140: Ø9,52 cev za tekočine/Ø15,88 plinska cev 
 • Tip 200: Ø9,52 cev za tekočine/Ø25,4 plinska cev 
 • Tip 250: Ø12,7 cev za tekočine/Ø25,4 plinska cev

A: Glavna cev
B: Odsek cevi
Postopek merjenja za obnovitev
Pri ponovno uporabo obstoječega cevovoda oz. pri obnavljanju vgradnje upoštevajte naslednji postopek. Diagram poteka meril za meritve obstoječega cevovoda za zunanjo enoto tipa PE1 in PEY1

Mere nasprotne strani šestrobne matice (mm)
Velikost cevovoda: Ø6,35. Za R410A: 22. Za R22/R407C: 22.
Velikost cevovoda: Ø9,52. Za R410A: 22. Za R22/R407C: 22.
Velikost cevovoda: Ø12,7. Za R410A: 26. Za R22/R407C: 24.
Velikost cevovoda: Ø15,88. Za R410A: 29. Za R22/R407C: 27.
Velikost cevovoda: Ø19,05. Za R410A: 36. Za R22/R407C: 36.
Tabela 1: Obstoječi cevovod za ponovno uporabo (mm)
Velikost cevovodov za hladilno sredstvo in dopustne dolžine cevi
Preverite, ali je ponovna uporaba cevovoda za hladilno sredstvo mogoča glede na navedbe v spodnjih tabelah. Vsi standardi, razen tega (višinska razlika itd.), se ujemajo z zahtevami, ki veljajo za običajne cevovode za hladilno sredstvo.

Tabela 2-1: Velikost cevovoda za hladilno sredstvo: Tip 3,6-14,0 kW (mm)
Kako brati tabelo (primer):
Za tip 71 je standardna velikost cevi za tekočine Ø9,52 / Ø15,88 za plinsko cev.
Za cev za tekočine premera Ø9,52 / za plinsko cev Ø12,7 in ter za cev za tekočine Ø12,7 / plinsko cev Ø15,88 velja omejitev.
Toda te velikosti veljajo za cevi z različnimi premeri.

Tabela 2-2: Velikost cevovoda za hladilno sredstvo: Tip 20,0-25,0 kW (mm)
Tabela 3: Merila za poslabšanje kakovosti hladilnega olja
Tehnologija za obnovitev/zamenjavo 
 •  Izvesti je treba tudi preizkus, s katerim zagotovimo, da olje v sistemu ni kislo.
 • Sprejemljiva je večina vrst preizkusne opreme, tudi preizkusi s sesalnimi vodi.
 • Če je sistem v preteklosti velikokrat bil preobremenjen, je zelo verjetno, da ne bo primeren za tehnologijo obnovitve/zamenjave.